Så får du ett bättre immunförsvar mot coronavirus!

En ny pandemi har sett dagen ljus och nu vill alla läsa på om virusskydd. Sverige valde liksom England en alternativ väg för hantering av smitta och man undvek att tvinga folk in i karantän. Svenskarna kan därför vara utelämnade till desinfektion och hoppas på att de har ett bättre immunförsvar mot coronavirus.

Coronavirus finns överallt

Vi får höra att vi ska undvika möten och personliga kontakter men det kan vara svårt. Du kan vara sjuk även om du inte har influensasymtom. Skolbarn kan verka friska men de kan vara smittade ändå.

Om du vill undvika coronavirus måste du tänka till. Desinfektera dina händer och alla öppna ytor som du använder i hemmet eller på jobbet. Det räcker oftast med att köpa en bra handtvål.

Luras inte att använda handsprit. Influensavirus, vinterkräksjukan och förkylningsvirus överlever en spritning. Handsprit dödar hudens skydd mot virus.

Så man kan bli infekterad och därefter är man ett lättare byte för coronaviruset och blir dubbelt drabbad om man smittas. Då är det bättre om du använder alkoholfri handdesinfektion.

Med en bra bakteriedödande tvål kan du få bukt med viruset snabbt och lätt. Se till att du gör på samma sätt när du är hemma. Visa dina barn hur man tvättar händerna på ett effektivt sätt för att döda virus. Det är viktigt att köpa rätt tvål. Handsprit är inte med på topplistan över coronavirus dödande medel!

Du bör också se till att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus

Immunförsvaret kan stärkas och förbättras. Det är viktigt att försöka att hålla sig lung i krissituationer. Stress och nedstämdhet kan inverka negativt på ditt immunförsvar.

Tänk positivt så får du ett bättre immunförsvar. Det är viktigt att äta rätt. Då kan du hålla dig frisk.

Vitamin C är viktigt. Den man tar vid förkylning men skulle tagit förebyggande och sluppit bli förkyld. Ester-C tabletterna är de bästa men man köper pulver som askorbinsyra för 1/10 av priset. Bättre immunförsvar hjälper mot fler sjukdomar än bara coronavirus.

De hälsokostkunniga brukar ta kolloidalt silver 15 ml morgon och kväll enligt doktor Annika Dahlkvist tips. Kolloidalt silver kan även sprayas på frukt och grönsaker, som sedan får självtorka. IONplus står sig väl i branschen.

Du kan göra rent med ytdesinfektion

Det går också att använda smart ytdesinfektion mot bakterier och virus. Om du köper antibakteriell spray så kan du spraya på alla ytor som du har hemma. Du kan även ta med dig sprayen till jobbet.

Många menar att coronavirus är väldigt motstångskraftigt. Därför väljer många att ställa ut sina plastföremål. Om du har en spray behöver du inte vänta i tre dagar.

Om du har vidtagit alla försiktighetsåtgärder så har du vunnit mycket. Desinfektion info Ett bättre immunförsvar försvårar för virus att smitta dig. Det är inte nödvändigt att isolera sig fram till julafton om tre år!

Hela Europa har brist på läkemedel. Det kan vara svårt att få tag i katjonisk handdesinfektion, Ytdesinfektion och antibakteriell handtvål. Många nätbutiker drar ett stort lass just nu.se och köpapris.se.